Zvučna izolacija

Poliuretanska pjena predstavlja izvanredan izolator zvuka. Proizvodi se u pločama a površinska izrada je reljefnog kupastog ili piramidalng oblika (kaverna, piramida, školjka). Pored ubičajene primjene za smanjenje
buke i negativnih posljedica zvuka, naročito se koristi za izolaciju radio-televizijskih prostorija, laboratorija, muzičkih vježbaona gdje je potrebno
apsorbovati zvuk.

 

 

 

Proizvodnja i prerada spužve / Proizvodnja madraca i jastuka / ČALTEX d.o.o. / Stojičići bb, 71260 Kreševo, BiH
tel. +387 30 800 077 / fax. +387 30 800 078 /
www.caltex.ba / info@caltex.ba

 

 
 
   ČALTEX d.o.o. © sva prava prodržana / SENSO je zaštitni znak firme ČALTEX d.o.o.